Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Home > eTIC eCommerce

eTIC eCommerce

Samengevat bundelt het bijvoegsel eTIC E-commerce 16 deontologische verbintenissen opgesplitst in 3 delen.

 

Het is voorzien van een checklist waarmee degenen die een e-commercesite willen laten ontwikkelen zich de juiste vragen kunnen stellen voordat ze van start gaan met het project. Deze checklist kan worden aangevraagd via het secretariaat.

 

Door dit document te ondertekenen, verbinden de leveranciers zich ertoe:

 

1. Te zorgen voor een goede communicatie met de prospect

    - door een contract op te stellen dat alle nodige vermeldingen bevat;

    - door een projectleider als aanspreekpunt aan te wijzen;

    - door een methode op basis van werkfasen en een plan voor samenwerking tussen de diverse  betrokkenen bij het project voor te stellen;

    - door de klant te wijzen op de vele consequenties van een e-commerceproject;

    - door de klant documentatiebronnen ter beschikking te stellen.

 

2. De klant te garanderen dat de kosten en termijnen onder controle blijven

    - door blijk te geven van transparantie bij het opgeven van de prijzen (met inbegrip van de uurtarieven);

    - door de klant te informeren over het vereiste werkvolume en een tijdschema voor de levering van de ontwerpen voor te stellen;

    - door een gespreide betaling van zijn prestaties te waarborgen;

    - door een garantie op elk ontwerp te voorzien.

 

3. Te kiezen voor een oplossing die voldoet aan de behoeften van de klant en hem over de technische aspecten te informeren

    - door een gepersonaliseerde offerte op te maken die aan de specifieke behoeften van de klant voldoet;

    - door te opteren voor een uitbreidbaar platform dat geregeld wordt geüpdatet;

    - door de klant te wijzen op de evolutiemogelijkheden van de aangeboden oplossing;

    - door de klant informatie over de technische aspecten en over de intellectuele eigendom te verschaffen met betrekking tot het e-commerceplatform;

    - door de klant in te lichten over het nut van evaluatieoplossingen (bezoekersanalyse, bepaling van de positie in zoekmotoren en monitoring van de site);

    - door de domeinnaam namens zijn klant te registreren als deze laatste hem heeft opgedragen om de reservatie te doen;

    - door de naam, het tarief en de voorwaarden mee te delen van de dienstverlener die instaat voor de online betaling.