Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Home > eTIC Handvest

eTIC Handvest

Ondertekenaar "eTIC" nr. 845

Desk Solutions als eTIC leverancier, wat houdt dit juist in?

Het Handvest is een vorm van deontologische code, waarop ICT leveranciers kunnen intekenen, waarmee ze garantie bieden op vlak van ethische dienstverlening aan KMO-klanten en waardoor het vertrouwen in deze leveranciers vergroot en aldus het correct zakendoen bevorderd wordt. Het Handvest heeft hierdoor een toegevoegde waarde op vlak van economische stimulering in de gebieden waar het van toepassing is. Het is heel specifiek van toepassing voor de ICT sector alsook de sector van websitebouwers/zoekmachineoptimalisatie specialisten. De toegevoegde waarde van het Handvest wordt onderbouwd door de expliciete vragen die leven bij de Vlaamse ondernemers om het charter te kunnen ondertekenen.

 

Wie kan zich registreren ?

Elke professional die commercieel actief is binnen het ICT-domein en die zich (onder andere) richt tot de Belgische of Luxemburgse markt, kan zich engageren door het eTIC-Handvest te ondertekenen.

Deze professional kan:

  • een rechtspersoon zijn (in dat geval moet de ondertekenaar een persoon zijn die statutair gemachtigd is de rechtspersoon te binden)
  • een natuurlijke persoon (een zelfstandige in hoofd- of bijberoep)