Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Home > Sectoren in de Kijker > Expertise sector

Expertise sector

Als auto-expert beweegt u zich tussen de hersteller en de verzekeringsmaatschappij en/of haar makelaars. Beide partijen verwachten een betrouwbare opvolging van het dossier en een uitgebreide rapportering van de ondernomen acties.  
Reeds 15 jaar biedt Desk solutions gespecialiseerde software aan, die nog steeds verder ontwikkeld wordt in nauw overleg met de expertise kantoren.