Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Home > Sectoren in de Kijker > Sociale huisvesting

Sociale huisvesting

ICT in de overheid of het  verbeteren van de dienstverlening bij de overheidsdiensten is een complexe materie gezien de steeds veranderende wetgeving. Het is enkel mogelijk door het inschakelen van informatie- en communicatietechnologie. Woonpartners nv bundelt de technologische knowhow, marktkennis en jarenlange ervaring van beide spelers bundelen voor een optimale dienstverlening aan de sociale huisvestingssector.

Binnen onze actieve rol van WoonPartners NV, brengen wij de gepaste oplossing wanneer het gaat om de problematiek rond de Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. Terwijl zij zich concentreren op nieuwe woonconcepten, bredere dienstverlening en realisatie van hun bouwdoelstellingen, zorgen wij voor de juiste ICT-ondersteuning voor een efficiënter beheer van hun dagdagelijkse taken en opvolging.