Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Home > Vakverenigingen en netwerk partners

Vakverenigingen en netwerk partners

Desk Solutions hecht veel belang aan het brengen van juiste informatie naar ondernemers om hen laten in te zien hoe ze op een nog efficiëntere manier hun bedrijf of zaak kunnen leiden en aldus hun winstmarges kunnen verhogen.

Vakverenigingen hebben als missie ondernemers te informeren over alle facetten van het bedrijfsleven. Desk Solutions sluit zich hier bij aan en brengt tijdens diverse activiteiten van deze verenigingen infosessies.

Agoria

Agoria is de grootste sectorfederatie van ons land. Zij vertegenwoordigen bedrijven uit 13 hoogtechnolo-gische industriële sectoren, die samen werk bieden aan 275 000 mensen. Agoria versterkt het concurrentievermogen van deze sectoren, promoot hun activiteiten en verdedigt hun standpunten en belangen bij beleidsmakers op alle niveaus.

Daarnaast bieden zij 1 600 lidbedrijven een uitgebreide collectieve en individuele dienstverlening aan rond thema's zoals business development, sectorwetgeving en -normen, fiscaliteit, arbeidsmarkt, kennis en innovatie, milieu en energie, sociaal recht en sociale relaties.

VOKA

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen, gevormd door Voka - Vlaams Economisch Verbond en Voka - Kamers van Koophandel. Voka, vertegenwoordigt meer dan 16.000 ondernemingen. Voka zorgt voor een ondernemingsvriendelijk klimaat en voor het algemeen belang van de ondernemingen.

VKW

VKW biedt een uniek forum voor Vlaamse bedrijfsleiders en managers die anders willen en durven te ondernemen. Die inzien dat economische groei kan samengaan met een duurzaam milieu en maatschappelijk engagement. VKW is een ontmoetingsplaats waarin ondernemers hierover vrijuit met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Baanbrekend denkwerk verrichten. Vernieuwende initiatieven en concrete projecten lanceren.

Desk Solutions neemt als innovatief bedrijf deel aan de werkgroepen bij VKW.

Belgische Hosting Community

Een centraal informatiepunt om KMO in te lichten en kennis te laten maken met de hosting wereld. Doelstelling is de drempel naar gehoste toepassingen te verlagen en ervoor te zorgen de KMO's meer bewust te maken van de voordelen.

Desk Solutions neemt hier actief deel in.

ADM

Sinds de oprichting in 1998 is ADM uitgegroeid tot een gerespecteerd platform voor de IT sector. Voor een breed professioneel publiek worden opleidingen, activiteiten en netwerkevents georganiseerd. Vandaag de dag kan ADM rekenen op 150 leden en 20 partners.

Desk Solutions neemt regelmatig deel aan ADM sessies om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en contact te onderhouden met andere collega's.

Unizo

UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers. UNIZO verenigt ongeveer 85.000 ondernemers, zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel, van eenmanszaak tot groei-KMO uit alle sectoren. Daarmee is Unizo de grootste ondernemersorganisatie.